NL2040

< Architectuur

 

What if …?

De toekomst van Nederland

 

In dit verkennende onderzoek naar de toekomst van Nederland zijn actuele vraagstukken onderzocht, mogelijkheden bekeken en is er gebrainstormd in een groep van architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Hierbij was er aandacht voor de maatschappelijke ontwikkelingen, trends en de ruimtelijke implementatie van deze ontwikkelingen richting 2040. Thema’s als voedsel, demografie, economie, politiek, gezondheid, mobiliteit, ecologie & resources, wonen, geluk, financiën en technologie kwamen aan bod.

 

Ik was verantwoordelijk voor het onderdeel ecologie & resources.

 

Vragen als:

     -wat zijn de trending trends?

     -wat als …?

     -hoe ziet de toekomst van Nederland eruit als …?

     -welk effect heeft dat op de ruimtelijke planning van

      Nederland?

zijn gesteld en suggesties zijn gemaakt en hebben geresulteerd on het boek NL2040.

 

Projectteam: een team van architecten, stedenbouwkundige en landschapsarchitecten onder leiding van Max Cohen de Lara en David Mulder.

copyright ArchitectuurLab